بازدید دادستان و رییس دادگاه از مرکز امحا زباله عفونی هفتکل

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- مسلم بربریان رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هفتکل گفت:  پیرو تخلفات صورت گرفته و دفع غیر مجاز پسماند عفونی در محیط زیست و شکایت اداره حفاظت محیط زیست ریاست  دادگاه و دادستان شهرستان نسبت به موضوع ورود کرده و ضمن بازدید از وضعیت سایت امحا پسماند در روز چهارشنبه ۴ تیر ماه ۹۹ تذکرات لازم جهت راه اندازی دستگاه امحا و رعایت ضوابط زیست محیطی بی خطر سازی مطابق استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست به مقامات مربوطه داده شد.
گفتنی است در پی این بازدید بلافاصله کارشناسان مربوطه از مرکز استان به شهرستان اعزام و با راه اندازی مجدد دستگاه زباله های عفونی زیر نظر آزمایشگاه معتمد محیط زیست امحا و بی خطر سازی گردید.
لازم به ذکر است، موضوع زباله های عفونی مراکز درمانی شهرستان هفتکل در سالهای اخیر همواره به عنوان یکی از چالش های زیست محیطی مورد توجه و پیگیری اداره حفاطت محیط زیست بوده و طی این مدت مکاتبات و پیگیری های فراوانی در این زمینه صورت پذیرفت که منجر به تخصیص دستگاه امحا زباله و جانمایی در مرکز درمان بستر شهدای گمنام گردید.