رها سازي يك بهله سارگپه در طبيعت مسجدسليمان

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان- مأمورين يگان حفاظت محيط زيست مسجدسليمان يك بهله سارگپه را پس از تيمار و اطمينان از سلامت پرنده در طبيعت رها سازي شد. 
وحيد شالوئي رئيس اداره حفاظت محيط زيست مسجدسليمان اظهار داشت: اين پرنده شكاري كه از راسته شاهين سانان و تيره سارگپه ها است توسط حراست شركت بهره برداري نفت و گاز به اداره حفاظت محيط زيست مسجدسليمان تحويل داده شده بود .
وی از دوستداران محیط زیست و حیات وحش درخواست کرد به محض مشاهده وحوش آسیب دیده بلافاصله موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اطلاع دهند تا نسبت به انتقال و مداوای آنها اقدام شود.
سارگپه پرنده ای است با طول حداکثر ۵۰ سانتیمتر و رنگ پر و بال بسیار متنوع با راه راه عرضی روی دم و نواری به رنگ تیره کمرنگ در انتهای دم دیده می شود.
این پرنده که در زمره پرندگان حمایت شده سازمان محیط زیست است همچون سایر پرندگان هم خانواده خود اغلب از موش های صحرایی، خرگوش و پرندگان با جثه کوچک تغذیه می کند و نقش مهمی در تنظیم جمعیت حیوانات صحرایی دارد.