دستگيري متخلف صيد ماهي با الكتروشوكر در مسجدسليمان

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان ، در عملیات گشت آبي در درياچه سد گتوند در مسجدسليمان  يك متخلف صید ماهی با الکتروشوکر شناسایی و دستگیر شد.
وحيد شالوئي رئیس اداره حفاظت محیط زیست مسجدسليمان اظهار داشت: از این متخلف که در حال صید ماهی با دستگاه الکتریکی در درياچه سد گتوندبود، تعداد ٧٦ قطعه ماهی رودخانه‌ای به همراه یک دستگاه موتوربرق و تعدادي تور غيرمجاز کشف و ضبط شد.
وی افزود: متخلف دستگير شده پس از انجام مراحل اداري به همراه پرونده جهت رسيدگي به مراجع قضائي شهرستان مسجدسليمان ارجاع داده شد.