برگزاری کمیته تخصصی مدیریت پسماند شرکت صنایع پتروشیمی در مسجدسلیمان

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان ، وحید شالویی رییس حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان از برگزاری کمیته تخصصی مدیریت پسماند شرکت صنایع پتروشیمی در این شهرستان خبر داد : شالویی گفت با توجه به اهمیت مدیریت پسماند در کلیه صنایع و لزوم رفع مشکلات موجود در این حوزه،  نشست ها و پیگیریهای متفاوتی در سطح شهرستان برگزار می گردد .
در این جلسه بررسی معضلات و مشکلات شرکت صنایع پتروشیمی و اقدامات انجام شده و برنامه ریزی های آتی آن شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت .