بازدید از وضعیت پسماند شهری و روستایی در پارک ملی دز

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- رضا قپانچی پور رییس اداره پارک ملی دز  اظهار داشت: با توجه به نقش بی بدیل روستاها در حفظ و توسعه پایدار کشور و لزوم بررسی عدم مدیریت صحیح پسماند روستایی بعنوان یکی از مهمترین موانع تحقق این توسعه، از چندی پیش پیگیری و پایش وضعیت پسماندهای روستایی و شهری حاشیه پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز در دستور کار این اداره قرار گرفته است.
وی افزود: طبق برنامه ریزی صورت گرفته ،کلیه روستاها و شهرهای حاشیه  منطقه در شهرستانهای دزفول ، شوش و شوشتر بصورت مرحله به مرحله مورد بازدید قرار خواهد گرفت  و پیگیری لازم در جهت اعمال قوانین و استاندارد های زیست محیطی با همکاری دهیاران و بخشداران در این مناطق صورت می گیرد.