دیدار رئیس اداره محیط زیست شوشتر با دادستان و رئیس دادگستری هفتکل به مناسبت هفته قوه قضائیه

بهروز نجاتی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر، به مناسبت هفته قوه قضائیه با دادستان و رئیس دادگستری شهرستان هفتکل دیدار و گفتگو کرد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان_ بهروز نجاتی به مناسبت هفته قوه قضائیه با سید محمد جعفر لقمانی، رئیس دادگستری، و دکتر سهراب لهراب، دادستان شهرستان هفتکل دیدار و هفته قوه قضائیه را به آنها تبریک گفت. 
نجاتی در این دیدارها با تأکید بر اهمیت و جایگاه حفاظت از محیط زیست و انفال الهی در احکام حقوقی، توجه ویژه به پرونده های محیط زیست و درصورت امکان بررسی و پیگیری خارج از نوبت این پرونده ها را با توجه به تضییع حقوق عامه مردم در این جرایم و برخورد قاطع با مخربین و متعرضین به محیط زیست و طبیعت را خواستار شد و تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم زیست محیطی را به عنوان راهکاری مفید در این زمینه پیشنهاد داد.