بازدید از شهرک صنعتی در هندیجان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- رییس اداره محیط زیست از شهرک صنعتی  هندیجان بازدید کرد.
مصطفی حق زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست هندیجان در این خصوص گفت: شهرک صنعتی شهرستان هندیجان واقع کیلومتر ۱۰  محور  هندیجان به  ماهشهر  به مساحت ۱۰۰ هکتار می باشد که در این بازدید از  شرکت قیر سفت  دمیده جم هندیجان  که در حال نصب تجهیزات  می باشد، بازدید بعمل آمد.
حق زاده افزود: از قسمت های مختلف شرکت  و مراحل نصب تجهیزات بازدید بعمل آمد و به گفته مسئول شرکت پس از نصب تجهیزات و تهیه مواد اولیه  بنام  واکیوم باتوم شرکت  فعالیت  خود را در زمینه تولید قیر سفت شروع خواهد کرد. در این بازدید، حق زاده به رعایت ملزومات زیست محیطی توسط شرکت مذکور تاکید کرد.