بازدید و بررسی مسائل و مشکلات زیست محیطی کارگاه تولید زغال واقع در منطقه چاه سالم امیدیه

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، علی معماری رئیس اداره حفاظت محیط زیست امیدیه از اجرای برنامه بازدید از واحدهای آلاینده محیط زیست این شهرستان خبر داد.
معماری در این باره افزود: یکی از این مراکز، کارگاه تولید زغال واقع در منطقه چاه سالم بود که با توجه به آلودگی‌های زیست محیطی در بخش هوا، طی بازدید بعمل آمده در خصوص اقدامات غیر مجاز به مسئول آن کارگاه اخطاریه داده شد تا نسبت به اصلاح فرآیند تولید خود اقدام نموده و بر اساس ضوابط موجود با توجه به ماهیت تولید زغال، در اسرع وقت مقدمات انتقال آن کارگاه را به شهرک صنعتی امیدیه یا مکان مجاز دیگری فراهم نماید.