گشت و کنترل و پایش رودخانه مارون در منطقه جایزان جهت جلوگیری از صید غیر مجاز

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان امیدیه از اجرای عملیات گشت و کنترل در حوزه رودخانه مارون جایزان و جلوگیری از صید غیر مجاز ماهی در آن رودخانه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، علی معماری در این باره اظهار نمود: با توجه به فصل ممنوعیت صید بدون پروانه، یگان حفاظت محیط زیست امیدیه گشت‌های مداومی را در منطقه استحفاظی به منظور جلوگیری از صید غیر مجاز به عمل می‌آورند و با متخلفانی که فاقد پروانه صید از سوی این اداره باشند، برابر مواد ۱۰ و ۱۲ قانون شکار و صید، برخورد قضائی جدی صورت خواهد گرفت.