بازدید و نمونه‌برداری از خروجی‌های شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری امیدیه و پیگیری موضوعات زیست محیطی

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان امیدیه از اجرای برنامه بازدید و نمونه‌برداری از خروجی‌های شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری امیدیه و پیگیری مسائل زیست محیطی مرتبط با آن خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، علی معماری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان امیدیه با اعلام این خبر گفت: در ادامه عملیات گشت و پایش کارشناسی این اداره، از تعدادی خروجی‌های شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهری امیدیه که متعلق به منازل و واحدهای تحت نظارت شرکت نفت این شهرستان بود، بازدید و ضمن نمونه‌برداری از خروجی 3 شبکه جمع‌آوری فاضلاب، نمونه‌ها جهت سنجش پارامترهای آلاینده به آزمایشگاه اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهبهان ارسال شدند.
وی در ادامه ضمن اشاره به اینکه علاوه بر نمونه‌برداری از فاضلاب خروجی شبکه‌های جمع‌آوری موجود، کارشناسان این اداره همچنان عملکرد زیست محیطی مجموعه واحدهای شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری را تحت نظارت دارند، افزود: این اداره در تلاش است با پیگیری مسائل زیست محیطی بوجود آمده ناشی از تجمع فاضلاب‌های شهری از طریق متولیان فاضلاب در منطقه، بر عملکرد زیست محیطی آن‌ها نظارت داشته و درصورت عدم اقدام جهت رفع مشکلات بوجود آمده، بر اساس قانون و ضوابط زیست محیطی با آن‌ها برخورد نماید.