مهار آتش سوزی در مناطق حفاظت شده خائیز بهبهان

با تلاش مجموعه بحران ،محیط زیست و نیرو های مردمی شهرستان بهبهان آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده خائیز مهار شد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان آتش سوزی در مناطق حفاظت شده خائیز مهار شد . فرخ شیر علی رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهبهان با بیان این مطلب گفت، با تلاش مجموعه بحران و محیط زیست بهبهان، کهگیلویه بویراحمد و نیر وهای مردمی در ساعت 22  دوشنبه 16 تیر ماه آتش سوزی در مناطق حفاظت شده خائیز و تنگ تکاب مهار شد .
وی در خصوص میزان آتش سوزی گفت در حال تحقیق در خصوص میزان وعلت آتش سوزی هستیم که بمحض مشخص شدن اطلاع رسانی خواهد شد.