معرفی یکی از پتروشیمی های مستقر در شهرستان بندر ماهشهر به دادگاه به دلیل آلودگی محیط زیست

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان - ایرج سلیمانی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بندر ماهشهر در این خصوص گفت: در راستای جلوگیری از انتشار آلودگی حاصل از فعالیت صنایع آلاینده مستقر در سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، یکی از پتروشیمی های آلاینده که در چندین نوبت جهت خروج پساب آلاینده اخطار دریافت کرده بود، به مراجع قضایی معرفی گردید. 
وی افزود: در تاریخ ۲۲ تیرماه بمنظور تکمیل پرونده به همراه دادیار شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب بندر امام خمینی (ره)، کارشناسان ادارات محیط زیست شهرستان و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و مسئولین محیط زیست شرکت آلاینده، از شرکت بازدید به عمل آوردند و از خروجی آن نمونه برداری شد و در ادامه دادیار ، مهلت قانونی به شرکت را جهت رفع آلودگی اعلام نمود.