برگزاری چهارمین کمیته پسماند شهرستان کارون

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان چهارمین کمیته پسماند شهرستان کارون برگزار شد. عباس ظاهری رئیس اداره حفاظت محیط زیست کارون  با بیان این مطلب گفت ، در این  کمیته  که به صورت میدانی به بازدید از محورها ارتباطی شهرستان  با حضوره نماینده آب منطقه برگزار گردید، مقررشد که شهرداری نصبت به پاکسازی محورهای ارتباطی شهرستان و حاشیه رودخانه کارون و جمع آوری نخاله ها و پسماندها اقدام کند.
وی ادامه داد راه اندازی گشت پسماند با خودردهای حمل زباله برخورد قانونی از دیگر تصمیمات این کمیته بود.
 وی افزود مشخص کردن  مکانی را برای دپو نخاله های ساختمانی  ، معرفی نماید به اداره محیط زیست، و ارائه گزارش  شهرداری در جلسه بعد کمبته پسماند از نتایج این کمیته می باشد.