صنایع شهرستان ایذه پایش شد

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایذه با اشاره به انجام کار پایش صنایع شهرستان گفت: با توجه به اهمیت پایش صنایع فعال این شهرستان از نظر بررسی های زیست محیطی، این کار توسط کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست ایذه انجام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان؛ احمد امیری با اشاره به انجام کار پایش صنایع شهرستان ایذه اظهار کرد: با توجه به اهمیت پایش صنایع فعال شهرستان ایذه از نظر بررسی های زیست محیطی، کار پایش این صنایع توسط کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایذه انجام شد.
 وی افزود: این برنامه به منظور پایش فصلی صنایع مختلف شهرستان ایذه با هدف صورت گرفتن الزامات زیست محیطی، توسط واحدها و کارگاه‌های فعال صنعتی انجام شده است.
 رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ایذه با تاکید بر رعایت ضوابط زیست محیطی خاطرنشان کرد: با توجه به ضرورت توجه صاحبان صنایع به مسائل زیست محیطی و توجه به توسعه فضای سبز خود در کنار فعالیت‌های روزانه در این بازدید موارد لازم مورد تاکید کارشناسان قرار گرفت.