رها سازی مرغ های مینا در طبیعت خوزستان

مرغ های مینای کشف شده از متخلفین شکار و صید در طبیعت خوزستان رها سازی شدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان مرغ های مینای کشف شده از متخلفین شکار و صید در طبیعت خوزستان رها سازی شدند.
این پرنده ها که در  16 تیر ماه از یک متخلف شکار و صید ،که قصد  فروش انها را در اهواز داشت  کشف و ضبط گردید ، که با توجه به شرایط این پرندگان در هنگام کشف ،( همگی نا بالغ و جوجه بودند) و توان بازگشت به طبیعت را نداشتن .بعد از نگهدار و تکمیل شدن چرخه رشد آنها در یکی از مناطق حفاظت شده استان در طبیعت رها سازی شدند.