۶٠ میلیون ریال جزای نقدی برای شکار سه قطعه کبوتر وحشی در فصل ممنوعه

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر گفت : متهم شکار سه قطعه کبوتر وحشی در فصل ممنوعه صید به ۶٠ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان_ بهروز نجاتی تصریح کرد : بزه انتسابی این متهم که  در فصل ممنوعه و فصل تخم گذاری پرندگان اقدام به صید غیرمجاز سه قطعه کبوتر وحشی با تفنگ بادی نموده بود در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوشتر محرز شناخته شد و با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی کارشناس حقوقی این اداره و درایت خوب قاضی پرونده به اشد مجازات تعیین شده در قانون محکوم شد.
وی گفت : این متهم به استناد مواد ١٠، ١١، ١۴ و ١٧ قانون شکار و صید به پرداخت پانزده میلیون ریال بابت شکار پرندگان و چهل و پنج میلیون ریال جزای نقدی بابت شکار و صید در فصول ممنوع محکوم شد.