شکارچی پرنده حمایت شده دراج در دام مأمورین یگان حفاظت محیط زیست شوشتر

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر از دستگیری یک متخلف شکار پرنده دراج توسط مأمورین این اداره خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان_ بهروز نجاتی در این خصوص گفت : صبح روز جمعه مأمورین یگان اجرایی این اداره در حین گشت زنی در حوزه استحفاظی و زیستگاه های حاشیه رودخانه کارون، در حوالی بیشه زارهای روستای مهدی آباد، یک شکارچی غیرمجاز را که بدون داشتن مجوز شکار اقدام به شکار پرندگان وحشی کرده بود شناسایی و متخلف که با پرتاب شکار خود به رودخانه قصد فرار از قانون را داشت با اقدام سریع و هوشیاری مأمورین و کشف لاشه های شکار شده پرندگان راه به جایی نبرد و در دام مأمورین افتاده و دستگیر شد.
نجاتی افزود : از این متخلف لاشه سه قطعه پرنده حمایت شده دراج و یک قطعه کبوتر وحشی به همراه یک قبضه سلاح شکاری دارای مجوز حمل کشف و ضمن ضبط لاشه ها و سلاح شکاری براساس ماده ١۴ قانون شکار و صید متخلف برای سیر مراحل قانونی و معرفی به مراجع قضایی به اداره محیط زیست شهرستان راهنمایی شد.
وی گفت : در راستای اجرای بند (چ) ماده ٣قانون شکار و صيد که منجر به مصوبه ۴۴٢ شورای عالی حفاظت محیط زیست شده است، بهای ضرر و زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار هر قطعه دراج مبلغ ۶ میلیون ریال و هر قطعه کبوتر وحشی مبلغ پانصدهزار ریال تعیین شده است که متخلف می بایست علاوه بر جریمه کیفری که از سوی مراجع قضایی در نظر گرفته می شود به محیط زیست پرداخت نماید.