بازدید سرزده از وضعیت زیست محیطی شرکت صنایع غذایی برگ سبز شوشتر

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر از وضعیت زیست محیطی شرکت صنایع غذایی برگ سبز بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان_ در بازدیدی که از سوی رئیس و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شوشتر از وضعیت زیست محیطی شرکت صنایع غذایی برگ سبز صورت گرفت، مدیریت پسماند و پساب این واحد تولیدی مورد پایش و وضعیت تصفیه خانه فاضلاب و خروجی های پساب این کارخانه و منابع پذیرنده آن مورد بررسی و توصیه های لازم جهت بهبود کارکرد و عملکرد تصفیه خانه و رفع نقایص موجود به مسئولین این کارخانه ابلاغ شد.
نجاتی در این خصوص گفت: صنایع تولید محصولات غذایی به دلیل ماهیت مواد اولیه مصرفی و بینابینی و آب بر بودن فرایند تولید جهت شستشو و سایر فرایندهای پخت و آماده سازی، نیاز به مدیریت بهینه مصرف آب و استانداردسازی خروجی پساب داشته و نصب، تجهیز، راه اندازی و راهبری اصولی سیستم های تصفیه فاضلاب از ضروریات این کارخانجات تولیدی می باشد و این دسته از صنایع علاوه بر لزوم برخورداری از سیستم تصفیه فاضلاب براساس قوانین می بایست با انعقاد قرارداد با یکی از آزمایشگاه های معتمد محیط زیست پارامترهای خروجی فاضلاب صنعتی خود را به صورت فصلی مورد پایش و خوداظهاری قرار داده و کوچکترین عدم انطباق با استانداردهای زیست محیطی را بلافاصله برطرف نمایند.