توقیف یک دستگاه خودروی نیسان حامل چوب درخت کنار در حوزه استحفاظی پارک ملی دز

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- رضا قپانچی پور رییس اداره پارک ملی دز گفت: طی تماس تلفنی و همکاری مامورین پاسگاه خیبر بخش چغامیش شهرستان دزفول مبنی بر مشاهده و توقیف یک دستگاه خودروی نیسان حامل چوب درخت کنار و حضور مامورین این اداره در محل مشخص شد که این درختان از پوشش گیاهی حاشیه منطقه به صورت غیر قانونی بریده و نسبت به حمل آنها اقدام شده که در این بین دو نفر شناسایی شده که یک نفر آنها متواری و یک نفر دیگر دستگیر گردید که بعد از تنظیم شکایت و اخذ حکم از قاضی کشیک ، پرونده به دادسرای شهرستان جهت سیر مراحل قانونی ارجاع گردید.
لازم به ذکر است، شخص متواری با توجه به داشتن سابقه محکومیت کیفری با موضوع قطع و حمل غیر مجاز درختان جنگلی مورد شناسایی  قرار گرفت.