بازدید زیست محیطی از درمانگاه های دامپزشکی شوشتر

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر از وضعیت زیست محیطی درمانگاه های دامپزشکی شوشتر بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان_ بهروز نجاتی در این بازدیدها وضعیت مدیریت پسماندهای دامپزشکی در این مراکز را مورد پایش قرار داده و توصیه های لازم را در خصوص رعایت اصول و استانداردهای زیست محیطی و مدیریت صحیح پسماندهای عفونی، پاتولوژیک و شیمیایی و دارویی به مسئولین این مراکز ارائه و از آنها خواست تا با بهره گیری از امکانات موجود در سایر مراکز درمانی و یا عقد قرارداد و همکاری با سازمان نظام پزشکی نسبت به امحاء و یا بی خطرسازی پسماندهای عفونی تولیدی خود اقدام کنند.
وی پایش و نظارت بر مدیریت پسماندهای بیمارستانی را با توجه به شرایط موجود در کشور و شیوع بیماری پاندمیک کرونا یک ضرورت دانست و افزود: درحال حاضر نظارت بر روش‌های تفکیک، امحاء و بی خطرسازی پسماندهای بیمارستانی و عملکرد زیست محیطی مراکز درمانی به صورت مستمر توسط کارشناسان این اداره درحال انجام و در صورت مشاهده مغایرت با ضوابط و قوانین زیست محیطی موارد به صورت مکتوب تذکر داده خواهد شد.