دستبند قانون بر دستان شکارچی غیر مجاز در پارک ملی دز

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - رضا قپانچی پور رییس اداره پارک ملی دز اظهار داشت؛ در پی گشت و کنترل مامورین یگان حفاظت این اداره در حوزه استحفاظی موفق به دستگیری یک نفر شکارچی غیر مجاز پرندگان وحشی شدند و از متخلف یک قبضه اسلحه و تعدادی کبوتر وحشی شکار شده کشف و ضبط شد.
  قپانچی پور ادامه داد:هرگونه صید و شکار بدون مجوز از سازمان محیط زیست منجر به آسیب جدی بر طبیعت و حیات وحش گردیده و برابر با قوانین و مقررات جاری جرم محسوب می گردد و متخلفین مورد پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.