تخریب 5 باب کوخه در پارک ملی و منطقه حفاظت شده دز

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- رضا قپانچی پور رییس اداره پارک ملی دز با بیان این خبر افزود؛ طی پایش مستمر محیط بانان از منطقه تحت مدیریت این اداره موفق به تخریب 5 باب کوخه زنده گیری و شکار پرندگان شدند.
وی ادامه داد؛ برابر با قوانین و مقررات محیط زیست هر گونه شکار و زنده گیری پرندگان بدون اخذ مجوز و توسط ابزار و ادوات و روش های غیر مجاز  ممنوع بوده و با متخلفین این عرصه به شدت برخورد خواهد گردید.
شایان ذکر است، کوخه کمینگاهی است ساخته شده از شاخ و برگ و نی که شکارچیان درون آن کمین کرده و از آن محل برای شکار یا زنده گیری پرندگان استفاده می کنند.