برگزاری جلسه کارگروه مدیریت پسماندها در هندیجان

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان - اولین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان هندیجان در سال 99 روز یکشنبه مورخ 12 مرداد ماه به ریاست خضعلی معاونت فرمانداری  شهرستان هندیجان، دبیری اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان و سایر ادارات عضو در محل سالن جلسات فرمانداری شهرستان هندیجان برگزار گردید.
مصطفی حق زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان در خصوص برگزاری این جلسه گفت: «این جلسه به منظور بررسی مسائل و مشکلات مربوط به وضعیت پسماند شهرستان اعم از عادی و عفونی،نخاله های ساختمانی ، بررسی وضعیت جایگاه دفع ، پساب گشتارگاه دام و پکیچ تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان شهداء  در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.
 حق زاده در ادامه گزارش کاملی از وضعیت پسماند شهرستان ونحوه برگزاری جلسات کارگروه مدیریت پسماند در سال 98 و لزوم و مشارکت اعضای کارگروه در اجرای مصوبات سال گذشته ارائه نمود و خواستار همکاری و همدلی کلیه ادارات در جهت انجام وظایف خویش گردید.
همچنین با توجه به دستورکار جلسه، مباحث متعددی مورد تبادل نظر مابین اعضا قرار گرفت و در نهایت مصوباتی به منظور رفع برخی معضلات تصویب گردید و مقرر گردید شهرداری هندیجان نسبت به رفع نواقص زیست محیطی جایگاه دفع در اسرع وقت با معرفی احدی به عنوان نماینده جهت پیگیری مشکلات جایگاه دفع به اداره حفاظت محیط زیست اقدام کند و همچنین پیگیری مشکلات گشتارگاه دام و بازدید مشترک اعضاء کارگروه از گشتارگاه دام جهت رفع نواقض زیست محیطی، رفع نقص فنی پکیچ تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان شهداء در اسرع وقت، اضافه نمودن شماری سطل زباله در مناطق از سطح شهر و تعیین تکلیف جایگاه دفع شهر زهره می باشد.