بازید از کشتارگاه دام شهرداری هندیجان

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- پیرو مصوبه مورخ 12/5/99جلسه کارگروه مدیریت پسماندهای شهرستان هندیجان بازدید مشترکی توسط اعضاء کارگروه پسماند درروز دوشنبه 13 مرداد ماه  از کشتارگاه دام شهرداری بعمل آمد.
مصطفی حق زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان در این خصوص گفت: پیرو مصوبه کارگروه پسماند شهرستان هندیجان با حضور معاونت فرمانداری،رئیس شبکه بهداشت و آموزش پزشکی ، شهردار و رئیس اداره دامپزشکی شهرستان هندیجان جهت بررسی و رفع معضلات زیست محیطی کشتارگاه دام شهرداری هندیجان بازدید مشترکی  بعمل آمد.
 حق زاده در ادامه گفت: در این بازدید از وضعیت پساب کشتارگاه،لاشه سوز (پسماند سوز) وضعیت سالن کشتارگاه وگودال روباز پساب کشتارگاه بازدید و تصمیماتی جهت رفع نواقص موجود اخذ گردید،که مقرر شد شهرداری در اسرع وقت نسبت به احداث سپتینک تانک جهت جمع آوری پساب گشتارگاه  و همچنین نسبت به تعمیر و رفع نقص فنی دستگاه لاشه سوز اقدام نماید .
در ادامه اعضاء حاضر در این بازدید نظرات و پیشنهاداتی در خصوص وضعیت بهداشتی سالن منجمله نصب پشه کش برقی ، نصب دریچه جهت جلوگیری از ورود سگ های ولگرد به داخل کشتارگاه، نظافت سالن بعد از کشتار و جمع آوری پسماندهای حاصل از کشتارگاه تاکید کردند.
کشتارگاه دام شهرداری هندیجان واقع در شهر هندیجان به صورت سنتی و در روزهای زوج  فعالیت دارد .