بازدید مشترک اداره پارک ملی دز و اداره حراست شرکت کشت و صنعت هفت تپه از حریم پارک ملی دز

 رضا قپانچی پور رییس اداره محیط زیست پارک ملی دز با بیان این خبر اظهار داشت؛ پیرو نشست های پیشین و هماهنگی های صورت گرفته با شرکت کشت وصنعت هفت تپه بازدید مشترکی توسط پرسنل این اداره و ریاست و پرسنل حراست آن شرکت از حریم مشترک اراضی تحت مدیریت هر دو اداره صورت پذیرفت.
وی خاطر نشان کرد؛ هدف از این بازدید چرای بی رویه و غیر مجاز احشام و استقرار غیر قانونی دامداران در جنگل های پارک ملی دز و اراضی کشاورزی آن شرکت  که منجر به آسیب جدی به محیط زیست منطقه و از طرفی خسارت های مالی فراوان به آن شرکت گشته است بوده که ضمن هم اندیشی در جهت رفع این مشکلات کلیه مسیر های غیر مجاز دسترسی و مناطق حساس و آسیب پذیر مورد پایش قرار گرفت .