دستگیری شکارچی با سابقه توسط یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه

 مامورین یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه در پی گشت و پایش مناطق آزاد و اراضی کشاورزی حاشیه منطقه تحت مدیریت در عصر روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه پس از شنیدن صدای تیر اندازی و مشاهده سرنشین یک دستگاه خودرو در حال شکار،با برنامه ریزی و مدیریت درست بدون هیچگونه تعقیب و گریز متهم را غافلگیر و کلیه ادوات وی شامل یک قبضه سلاح شکاری، لاشه سه قطعه پرنده حمایت شده دراج و تعدادی فشنگ را کشف و ضبط نمودند.
محمد الوندی رییس اداره پارک ملی کرخه با بیان این خبر افزود : متهم دارای سابقه محکومیت شکار غیر مجاز  می باشد و برابر ماده ۱۲قانون شکار وصید مجازات خواهد شد.
ضرر و زیان شکار هر قطعه پرنده حمایت شده دراج شش میلیون ریال می باشد .