کشف و ضبط یک بهله پرنده شکاری در خانه ای در شوشتر

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر از کشف یک بهله پرنده شکاری حمایت شده در یکی از خانه های روستایی در محدوده این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان_ بهروز نجاتی در این خصوص گفت: در پی گزارش یکی از دوستداران محیط زیست و حیات وحش ، در خصوص نگهداری یک پرنده شکاری در خانه یک متخلف، ماموران یگان حفاظت محیط زیست شوشتر وارد عمل شدند.
وی تصریح کرد: پس از بررسی موضوع و اطمینان از درستی گزارش دریافتی با اخذ دستور مقام قضایی و حکم ورود به منزل از سوی دادستان ، مأمورین این اداره به محل مراجعه و در بازرسی از خانه این متهم یک بهله پرنده شکاری سارگپه را کشف و به اداره محیط زیست منتقل کردند.
وی با اشاره به این که فرد متخلف به دلیل نگهداری این پرنده شکاری که از خانواده شاهین سانان و حمایت شده می باشد، ۶٠ میلیون ریال بابت ضرر و زیان وارده به محیط زیست جریمه خواهد شد، افزود: صورتجلسه تخلف و پرونده متهم جهت رسیدگی به تخلف و سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد. 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر به شهروندان هشدار داد: برابر ماده ٩ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و تبصره ٢ ماده ١٣ قانون شکار و صید نگهداری حیوانات وحشی از جمله گونه های پرندگان شکاری و حمایت شده بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست جرم بوده و متخلفان ضمن جریمه نقدی بر اساس قانون به مراجع قضایی نیز معرفی می‌شوند.