تیمار یک بهله پرنده شکاری از نوع لیل در هندیجان

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان، یک بهله پرنده شکاری از نوع لیل  توسط اداره حفاظت محیط زیست هندیجان جهت تیمار تحویل اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان گردید.  مصطفی حق زاده در این خصوص گفت: این پرنده توسط یکی از همیاران جهت مداوا تحویل اداره حفاظت محیط زیست هندیجان گردید.
 این پرنده شکاری از نوع لیل و به زبان محلی بنام شاهین شور  شناخته می شود پرنده مذکور به علت مشکل در پریدن با هماهنگی تحویل اداره کل جهت مداوا  و تیمار گردید .
حق زاده در ادامه گفت: این پرنده از تیره شاهینیان به پرنده شکاری لیل معروف است این پرنده بین 32تا 36 سانتیمتر طول دارد بال ها کشیده ،داس مانند و نوک تیز است با سرعت و قدرت پایین حرکت کرده و مستقیما به سوی شکار شیرجه رفته و آن را می گیرد.زیستگاه این پرنده در مناطق باز ،درختزارها،حاشیه تالاب ها و صخره ها و در نزدیکی شهر و روستا به سر می برد.این پرنده در زمره پرندگان حمایت شده و نیازمند حفاظت می باشد.