گزارش تصویری از مهار آتش در منطقه حفاظت شده شیمبار - اندیکا