بررسی مسائل زیست محیطی مدیریت پسماند و حل معضلات پسماندهای شهری در امیدیه

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست امیدیه از برگزاری نشستی با موضوع بررسی مسائل و مشکلات زیست محیطی مدیریت پسماند و حل معضلات پسماندهای شهری در محل شهرداری امیدیه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان- علی معماری رئیس اداره حفاظت محیط زیست امیدیه در این باره عنوان کرد: حل معضل پسماند نیازمند همکاری و تعامل همگام است و مشکل عمده در مقوله مدیریت پسماند عدم آگاهی مسئولین به مفهوم سیستم مدیریت پسماند است. وی تصریح کرد: مدیریت پسماند نیازمند یک عزم همگانی بوده و از این‌رو علاوه بر شهرداری‌ها و محیط زیست، شرکت‌های خصوصی، صنایع و آموزش مردم و جامعه نیز در مدیریت پسماند نقش بسزایی خواهند داشت. 
معماری گفت: ساماندهی محل دفن پسماند شهری امیدیه و متمرکز نمودن مکان‌های دفن پسماندهای چهار شهر همجوار شهرستان امیدیه در محل لندفیل ماهشهر همچنان در اولویت برنامه‌های مدیریت پسماند شهری است. در بخش‌های دیگری از این جلسه به موضوع ساماندهی انبارهای ضایعاتی سطح شهر، احداث چاهک‌های پایش در محل دفن پسماندهای شهری و تفکیک پسماند از مبدأ پرداخته شد و مقرر گردید در کارگروه‌های آتی مدیریت پسماند شهری این موضوعات در دستور کار قرار گیرند. 
معماری در پایان با تأکید لزوم توجه بیشتر بر فرهنگ‌سازی در زمینه کاهش تولید زباله، گفت: باید از ظرفیت‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد شهرستان برای مدیریت پسماند استفاده شود.