مهار سریع آتش در منطقه حفاظت شده هفت شهیدان

 رئیس اداره حفاظت محیط زیست مسجد سلیمان - مهار به موقع یک فقره آتش سوزی در منطقه حفاظت شده هفت شهیدان (ی خیشه )خبر داد
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان
 وحید شالویی  در این خصوص گفت : این آتش سوزی که عصر روز سه شنبه در  منطقه حفاظت شده هفت شهیدان اتفاق افتاده بود با حضور به موقع محیط بانان و اهالی  در حال گشت در منطقه شناسایی و ظرف مدت یک ساعت اطفا  شد و خوشبختانه میزان خسارتی که به مراتع در اثر این آتش سوزی ایجاد شد به دلیل حضور و اقدام به موقع محیط بانان و اهالی  کمتر از یک هکتار بود.
شالویی افزود : از کلیه دوستدارن محیط زیست درخواست میشود درصورت مشاهده آتش سوزی سریعا   آتش سوزی را گزارش دهند