اطلاعیه سازمان حفاظت محیط زیست، درباره اقدامات هماهنگ نشده محیط‌بان هادی پور

 حمایت از محیط بانان، به ویژه جانبازان و خانواده شهدای محیط بان، در اولویت برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست / محیط زیست تمام تلاش خود را برای حمایت از محیط بان هادی پور انجام داده است
با توجه به اقدام یکی از محیط بانان این سازمان مبنی بر درخواست جمع آوری کمک های نقدی، برای خرید پای مصنوعی که باعث  ایجاد تنش و زیر سوال بردن اقدامات و پیگیری های سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص فرآیند درمان و بهبودی وی شده است؛ به اطلاع دوستداران و فعالان محیط‌زیست می رساند، با عنایت به تلاش های انجام شده از جانب این سازمان و شرکت "بیمه ما" بصورت داوطلبانه، تمامی هزینه‌های درمانی و پروتز پای محیط بان گرامی، امین هادی پور را تقبل  و پرداخت می کند.