تلف شدن رودک عسل خوار بر اثر تصادف جاده ای در گتوند

محیط زیست شهرستان گتوند حین گشت وکنترل حوزه استحفاظی پس از تماس تلفنی یکی از همکاران  محیط زیست ( حسن بهداروندی) مبنی بر پیدا کردن لاشه یک فرد رودک عسل خوار بلافاصله به محل عزیمت کرده و پس از بررسی و تصویر برداری لاشه مربوط به رودک عسل خوار آن را از جاده فاصله داده تا موجب تلف شدن حیوان لاشه خوار دیگر نشود 
رودک عسل خوار حیوان بسیار کمیابی است و متاسفانه بر اثر بر خورد با خودرو در حد فاصل شهرستان گتوند به شهر جنت مکان تلف شده بود.
 رودک عسل خوار شباهت زیادی به رودک معمولی دارد و بر خلاف بیشتر پستانداران رنگ پشت آن سفید یا خاکستری متمایل به زرد و رنگ پهلوها و زیر بدن کاملا سیاه است . حیوان بسیار کمیابی است و به علت داشتن لانه قابل دسترس و آسیب پذیر، تخریب زیستگاه، نسل آن بشدت در معرض خطر قرار دارد. 
زیستگاه این حیوان مناطق نیمه بیابانی ، استپی، جنگلی و تپه ماهوری می باشد.