بازدید مشترک ستادی از مراکز معاینه فنی خودروها در شوشتر

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر گفت : اعضای ستاد معاینه فنی شوشتر متشکل از نمایندگان شهرداری، محیط زیست، پلیس راهور و حمل و نقل جاده ای از مراکز معاینه فنی خودرو در این شهرستان بازدید نمودند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان_ بهروز نجاتی تصریح کرد : در این بازدید که به منظور نظارت بر عملکرد و ارزیابی انجام صحیح معاینات و بررسی میزان رعایت ضوابط، دستورالعملها و استانداردهای لازم انجام گرفت نمایندگان شهرداری، محیط زیست، پلیس راهور، راهداری و حمل و نقل جاده ای به صورت مشترک از دو مرکز معاینه فنی خودروهای سبک و سنگین بازدید و تذکرات لازم را جهت رفع نواقص موجود به این مراکز ابلاغ نمودند.
بهروز نجاتی در ادامه افزود : دراین بازدیدها نحوه پذیرش و فعالیت و ارائه خدمات هر مرکز و صحت عملکرد دستگاه های سنجش آلایندگی و گواهی های کالیبراسیون کنترل و ارزیابی شد.
وی گفت : در شهرستان شوشتر دو مرکز معاینه فنی فعال خودرو به منظور ارائه خدمات مربوط به معاینه فنی وجود دارد که به صورت منظم و برنامه ریزی شده توسط این اداره و ستاد معاینه فنی خودروها مورد ارزیابی های دوره ای قرار می گیرند.