طرح خانه سبز در بخش عقیلی کلید خورد

سالها گفتند وشنیدیم که برای جامعه ای سالم باید از چهارچوب خانه وخانواده خود شروع کنیم واین سلامت در تمام زمینه ها میشود تعریف شود .
طرح خانه سبز را برای زیبایی وسبزی سطح عظیم وکلی جامعه ای سالم و شهر وکشوری زیبا وسبز از خانه های خود شروع میکنیم هرکدام ازما جامعه ای کوچک از این سرزمین هستیم که در جایگاه خود وظایفی داریم .
به همت انجمن دوست داران طبیعت محیط زیست دشت بزرگ
طرح خانه سبز در بخش عقیلی ودر مرحله اول
روستای دشت بزرگ
 روستای پشت درب وسطی
شهر سماله 
شروع شد و دراین راه تلاش همگی اهالی عزیز را می خواهیم تا نتیجه درخشانی حاصل شود.
انجمن طبیعت و محیط زیست دوستان دشت بزرگ با افتخار کامل خدمتگزار همه طبیعت دوستان می باشد و با دراختیار نهادن گل و نهال و پاسخگویی و همیاری در کاشت و داشت گامی دیگر برای آبادانی بخش عقیلی برداشت .
به زودی این طرح در تمام روستاهای بخش عقیلی  اجرا خواهد شد و در پایان یکسال به خانه سبز زیبا لوح و  هدیه ای  به مبلغ ۱۰۰ هزار تومان به رسم یادبود تقدیم خواهد شد.