برگزاری دومین نشست دوره ای انجمن های زیست محیطی شوشتر در سال ٩٩

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر گفت: دومین نشست انجمن های زیست محیطی شوشتر در سال ٩٩ به منظور برنامه ریزی فعالیت‌ها و ارائه پیشنهادات برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان_ بهروز نجاتی در مورد این نشست اظهار داشت : در این نشست که با حضور نمایندگان انجمن های هواداران کارون زلال، پویندگان محیط زیست، طبیعت دوستان سبزوزیبا و حامیان طبیعت رمانه برگزار شد درخصوص پیگیری مصوبات گذشته از جمله تشکیل شبکه زیست محیطی شهرستان و برگزاری انتخابات و معرفی نماینده جهت حضور در جلسات رسمی و کارگروه ها، پیگیری اختصاص محل دائمی جهت ارائه خدمات انجمن های زیست محیطی، لزوم بهره‌مندی انجمن ها از ماده ۶۶ جهت اعلام تخلفات زیست‌محیطی ارگان ها و شرکت ها، تشویق انجمن ها جهت تشکیل تعاونی‌های آموزشی پژوهشی و اعلام آمادگی اداره کار رفاه و امور اجتماعی جهت حمایت از تعاونی‌های مرتبط با موضوعات زیست محیطی، لزوم تشکیل کارگاه های فرهنگی و آموزشی در روستاها، برقراری ارتباط و تعامل انجمن ها با سایر ارگان‌ها و تهیه گزارش و ارائه به اداره محیط زیست شهرستان و نهایتاً ارائه دستور کار و برنامه سالیانه انجمن ها بحث و تبادل نظر شد و مصوباتی مرتبط با موضوعات مطرح شده مقرر شد.