رهاسازی یک بهله سنقر تالابی در تالاب بین المللی شادگان

به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان خوزستان:رحیم مجدمی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان  از رها سازی یک بهله سنقر تالابی خبر داد
مجدمی اظهارکرد: این سنقر تالابی که توسط شکارچیان جهت زنده گیری با اهداف شکار پرندگان زینتی مورد استفاده قرار می گرفت که توسط ماموران یگان حفاظت این اداره، به چرخه زیست طبیعی رها  سازی شد. 
وی افزود:  سنقر تالابی، منقاری نه چندان ضخیم، دم و پاهایی بلند و بال‌هایی کشیده و زاویه‌دار دارد.
مجدمی گفت: سنقرپرنده ای شکاری،روز پرواز و از خانواده عقاب سانان است و به هنگام شکار در ارتفاع پایین و بر فراز زمین های باز پرواز و از پستانداران کوچک،خزندگان ویا پرندگان تغذیه می کند و آشیانه خود را روی زمین یا درون نیزارها می سازد.