بازدید کارشناسان اداره آبادان از واحدهای شهرک صنعتی

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، واحدهای شهرک صنعتی آبادان مورد پایش قرار گرفت.
علی فتحی نیا رئیس اداره حفاظت محیط زیست آبادان گفت: کارشناسان این اداره در آخرین روز شهریور ۹۹ از واحد تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی آبادان بازدید نمودند. 
وی با بیان اینکه عقب ماندگی تکنولوژی از مهمترین عوامل آلایندگی واحدهای صنعتی در شهرستان است، خاطرنشان کرد: واحدهای آلاینده صنعتی در شهرستان باید طی برنامه زمانبندی مشخص برای رفع آلایندگی اقدام کنند، در غیر اینصورت بدون اغماض و بر اساس ضوابط قانونی با آنها برخورد خواهد شد، زیرا سلامت عمومی جامعه در اولویت اول است. 
رئیس محیط زیست آبادان گفت: متأسفانه آلاینده های خروجی از دودکش برخی از واحدهای صنعتی، میتواند اثرات مخربی بر سلامت کارگران این واحدهای آلاینده صنعتی داشته باشد که خودشان اولین قربانیان این آلودگی ها خواهند بود.
وی در پایان خواستار همکاری و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله شرکت شهرکهای صنعتی در برطرف کردن آلودگی های صنعتی در بخش شهرک صنعتی آبادان شد و گفت: شرکت شهرک های صنعتی باید نسبت به دفع اصولی پسماندهای جامد و مایع واحدهای صنعتی و ارتقاء تکنولوژی خطوط تولید این واحدها وخصوصا اجرای سیستم تصفیه خانه مرکزی  اهتمام و پیگیری جدی داشته باشد.