پیگیری آلودگی زیست محیطی دکل حفاری مستقر در هفتکل

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- پیرو آلودگی زیست محیطی دکل حفاری ۴۵ فتح واقع در شهرستان هفتکل و مکاتبه با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در همین خصوص پس از بازسازی حوضچه پساب حاصل از عملیات حفاری و رفع آلودگی در روز دوشنبه ۳۱ شهریور ۹۹ بازدید مشترکی توسط اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان و نمایندگان آن شرکت  انجام شد.
مسلم بربریان رییس اداره حفاظت محیط زیست هفتکل در این خصوص عنوان نمود : مدیریت پساب حاصل از کنده‌های حفاری یکی از الزامات زیست محیطی در هنگام عملیات حفاری بوده و با توجه به ماهیت سیالات مصرفی تخلیه آنها به محیط آلودگی فراوانی را ایجاد می‌نماید.
همچنین در این بازدید سایر بخش های مرتبط نیز بررسی و نکات ضروری به مسئولین امر اطلاع رسانی گردید.