واکسیناسیون دام های روستائیان منطقه حفاظت شده کرائی اجرا شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شوشتر گفت : واکسیناسیون رایگان دامهای روستائیان در منطقه حفاظت شده کرائی علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (P. P. R) توسط اداره دامپزشکی شوشتر و نظارت این اداره انجام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان_ بهروز نجاتی با اشاره به اهمیت انجام واکسیناسیون احشام در داخل و حاشیه مناطق چهارگانه تحت حفاظت سازمان افزود : واکسیناسیون رایگان دامهای عشایر و روستائیان علیه بیماری ppr یکی از وظایف سازمان دامپزشکی است و این واکسیناسیون که هرساله انجام می شود خصوصا در مناطق هم مرز با پارک‌های ملی، پناهگاه های حیات وحش و مناطق حفاظت شده به دلیل قدرت انتقال بالای این بیماری به کل و بز و قوچ و میش های وحشی اهمیت دوچندان پیدا می کند.
نجاتی ادامه داد: امسال نیز همچون سنوات گذشته این اقدام با همکاری اداره دامپزشکی شوشتر و محیط بانان منطقه حفاظت شده کرائی برای دامهای روستائیان واقع در این منطقه انجام شد تا از تلفات دام های عشایر و انتقال بیماری به قوچ و میشهای منطقه پیشگیری شود.
وی گفت: منطقه حفاظت شده کرائی با وسعت بالغ بر ۶٠ هزار هکتار در ٣۵ کیلومتری جنوب شرقی شوشتر واقع شده و مهمترین زیستگاه قوچ و میش یا گوسفند وحشی در استان خوزستان محسوب می شود.
بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک به عنوان یک بیماری ویروسی مهم و واگیر همواره حیات وحش و نشخوارکنندگان کوچک مانند گوسفند و بز را تهدید می‌کند، اما جزء بیماری‌های قابل انتقال و مشترک بین انسان و حیوانات نیست.