دیدار با ریاست دادگستری شهرستان کارون

 به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان- در روز سه شنبه ۱ مهرماه،  با توجه به افتتاح دادگستری شهرستان با حضور روسای محیط زیست و شبکه بهداشت شهرستان کارون دیداری با ریاست دادگستری شهرستان برگزار شد.
 در این نشست عباس ظاهری رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کارون ضمن ارائه گزارش جامع از آخرین وضعیت سیمای  شهرستان در بعد مسائل  زیست محیطی به  بیان مشکلات،  ارائه راهکارها و پیگیری های بعمل آمده توسط این اداره مطالبی عنوان نمود. در ادامه عبدالکریم مقدم ریاست دادگستری کارون ضمن تشکر از پیگیری های بعمل آمده، حمایت کامل دادگستری شهرستان از ضابطین دادگستری در برخورد با متخلفین در مباحث مختلف زیست محیطی و بهداشتی را اعلام نمود.