برگزاری مراسم بزرگداشت پاکسازی زمین در منطقه حفاظت شده دیمه رامهرمز

محسن مرحمتی رئیس اداره حفاظت محیط زیست رامهرمز از برگزاری بزرگداشت پاکسازی زمین در منطقه حفاظت شده دیمه خبر داد.
 وی افزود: ۱۵ سپتامبر هر سال به عنوان روز پاکیزگی زمین  نام گذاری شده است که به همین مناسبت مراسمات مختلفی در سراسر دنیا به منظور گرامیداشت این روز برگزار میشود . 
به همیت منظور این اداره در راستای حفظ طبیعت و فرهنگ سازی این روز با همکاری جمعی از دوستداران محیط زیست و پرسنل محیط زیست رامهرمز و محیط بانی دیمه اقدام به پاکسازی منطقه حفاظت شده دیمه از زباله نموده است .