بازدید از وضعیت زیست محیطی شهرک صنعتی مسجدسلیمان

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان : سرپرست و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان به منظور بررسی وضعیت زیست محیطی شهرک صنعتی مسجدسلیمان  از این شهرک بازدید کرد .
مصطفی یوسفی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان گفت : با توجه به اینکه شهرک های صنعتی به عنوان نماد اقتصاد و رونق تولید ملی هستند که با هدف ساماندهی صنایع ایجاد شده اند ، رسیدگی و بهبود وضعیت زیست محیطی شهرک های مذکور از اولویت های محیط زیست است .
مصطفی یوسفی افزود : بر همین اساس مدیریت آلودگی های محیط زیستی شامل نصب ، راه اندازی و بهره برداری از سیستم تصفیه خانه 
فاضلاب ، توسعه فضای سبز و مدیریت پسماندهای عادی و صنعتی به منظور حفاظت محیط زیست اهمیت ویژه ای دارد .
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست مسجدسلیمان در انتها بر لزوم تعامل کلیه ارگان های مرتبط به جهت ساماندهی وضعیت شهرک صنعتی مسجدسلیمان و همچنین رعایت کلیه قوانین و مقررات زیست محیطی توسط واحد های صنعتی تاکید کرد .