بازدید از وضعیت زیست محیطی بیمارستان ها در مسجدسلیمان

به گزارش روابط عمومی اداره کل  محیط محیط زیست استان خوزستان : سرپرست و کارشناسان اداره حفاظت حفاظت محیط زیست  از وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی و تصفیه خانه های فاضلاب بیمارستان های مسجدسلیمان بازدید کردند .
 مصطفی یوسفی سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مسجدسلیمان گفت : مدیریت صحیح و اصولی پسماندهای پزشکی از قبیل تفکیک صحیح پسماندهای عادی از پزشکی و بی خطر سازی پسماندهای عفونی ، پسماندهای تیز و برنده ، امحا پسماندهای شیمیایی ، دارویی و پاتو لوژیک از جمله مواردی است که بایددر انتقال عوامل بیماری زا و شرایط پیش آمده کنونی ، نظارت و کنترل مدیریت این دسته از پسماندها باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد .