بازدید از میدان نفتی منصوری

به گزار‌ش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان-رئیس و کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شادگان به همراه مسئول واحد بهره برداری و  کارشناس  HSE، از دکل و چاه های نفتی و واحد نمک زدایی میدان نفتی منصوری بازدید کردند و از اقدامات انجام شده در راستای استانداردهای زیست محیطی  در این دستگاه مورد بررسی قرار گرفت.
رحیم مجدمی رئیس اداره محیط زیست شهرستان شادگان اظهار داشت: در جریان این بازدید عملکرد شرکت درخصوص حفاظت از تالاب شادگان و مطالب بیان شده در کارگروه مدیریت پسماند، در این دکل از نزدیک بررسی و کمیت و کیفیت کار ارزیابی شد. 
وی افزود: روش کار و رعایت استانداردها بسیار مهم است تا از ایجاد آلودگی در منطقه جلوگیری و به محیط اطراف شرکت همانند تالاب کوچکترین آسیبی وارد نشود. 
مجدمی  افزود : در اینجا بر اساس مشاهدات و توضیحات ارائه شده از سوی دست اندرکاران شرکت نفت منصوری ، اقدامات جاری بر اساس استانداردها بوده و تنها توصیه ، توجه جدی به کیفیت دفن کنده ها و پاکسازی محوطه دستگاه در پایان عملیات حفاری می باشد.  
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شادگان در این نشست که پس از بازدید میدانی از دستگاه حفاری صورت گرفت تصریح کرد: رعایت مسائل زیست محیطی در چنین مناطقی بسیار مهم و با اهمیت تلقی می شود. مجدمی خاطر نشان کرد: اداره حفاظت محیط زیست شادگان در زمینه حفاظت از تالاب منطقه اقدامات خوبی داشته و تاکید بیش از پیش به رعایت ضوابط و مقررات در این موقعیت و توجه جدی به اکوسیستم آب و خاک است.