بازديد معاونت فني اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان از شركت پالايش گاز بيدبلند خليج فارس

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان، بازديد معاونت فني اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان از شركت پالايش گاز بيدبلند خليج فارس انجام گرفت.
در راستاي پايش صنايع بزرگ شهرستان بهبهان كه داراي طرح ارزيابي هستند، بازديد از شركت پالايش گاز بيدبلند خليج فارس صورت گرفت. بهره برداري از اين پروژه عظيم نقش مهمي در صنعت منطقه ايفا مي كند. در اين بازديد قسمت هاي مختلف پروژه توسط معاونت فني اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان مورد بررسي قرار گرفت و توصيه هاي زيست محيطي لازم به مسئولين پروژه ابلاغ گرديد.
به گفته مديرعامل شركت پالايش گاز بيدبلند خليج‌فارس، طرح پالايشگاه بيدبلند خليج فارس دوستدار محيط‌زيست است و در اين طرح، گازهاي همراه مشعل جمع‌آوري و بعد از پالايش به عنوان خوراك مجتمع‌هاي پتروشيمي استفاده مي‌شود و حوضچه‌هاي تبخير پساب در طرح پالايشگاه بيدبلند خليج فارس ساخته شده است كه يك قطره پساب از پالايشگاه خارج نشود، پسماند اين پالايشگاه نيز به صورت اصولي جمع‌آوري و دفع مي‌شود.