نمونه برداري از پكيج تصفيه فاضلاب شهري بهبهان

به گزارش اداره كل حفاظت محيط زيست استان خوزستان - نمونه برداري از پكيج تصفيه فاضلاب شهري بهبهان انجام گرفت
پكيج تصفيه فاضلاب پيشرفته با ظرفيت ۲۵۰ متر مكعب در شبانه روز به منظور تصفيه فاضلاب خانگي در محدوده شهري بهبهان وارد مدار بهره‌برداري شده و نمونه گيري هاي مستمري از خروجي اين پكيج توسط كارشناسان اداره حفاظت محيط زيست بهبهان صورت مي گيرد و نمونه ها در آزمايشگاه آناليز مي شود و صحت عملكرد پكيج مورد بررسي قرار مي گيرد. 
اين پروژه براي اولين بار در استان خوزستان به جهت ساماندهي بهداشتي و حفظ محيط زيست برنامه‌ريزي شده است. اين سيستم تصفيه فاضلاب نياز به اپراتور بهره‌برداري ندارد، فاقد بو، فاقد لجن رسوب شده و سيستم گندزدايي به اين تصفيه خانه به روش ازن‌زني است. به يكي از محاسن قابل توجه اين پكيج قابليت جابه جايي در مناطق شهري است و از پساب خروجي اين تصفيه خانه بمنظور آبياري فضاي سبز وقف برنامه هاي سازمان محيط‌زيست مي‌توان استفاده كرد و با توجه به مشكلات شهرداري‌ها در تامين آب فضاي سبز در فصل تابستان مي‌تواند كمك شاياني به تامين آب فضاي سبز داشته است.