نشست هم انديشي با دهياران و شوراي بخش مركزي شهرستان بهبهان

به گزارش روابط عمومي اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان، نشست هم انديشي با دهياران و شوراي بخش مركزي شهرستان بهبهان با حضور رئيس اداره حفاظت محيط زيست بهبهان و شوراي بخش مركزي، برگزار گرديد.
در اين جلسه موضوع مديريت پسماندهاي عادي در روستاهاي بخش مركزي شهرستان بهبهان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مسئولين نظرات و پيشنهادات خود را درخصوص مديريت پسماندهاي عادي روستاها مطرح كردند و مقرر شد اقدامات اوليه در خصوص مديريت پسماند روستاها صورت گيرد.
لازم به ذكر است كه با توجه به وضعيت نابسامان موضوع شيوع بيماري كرونا (كوويد 19) مديريت صحيح پسماندها در اولويت برنامه هاي اداره حفاظت محيط زيست شهرستان بهبهان قرار گرفته و براي حل اين معضل زيست محيطي جلسات متعددي با ارگان هاي زيربط برگزار نموده است.