هشدار به صنایع درمورد تعیین صنایع آلاینده بر مبنای پایش‌های زیست محیطی در امیدیه

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان امیدیه، از اجرای برنامه پایش‌های ادواری صنایع این شهرستان بر اساس دستورالعمل صنایع آلاینده خبر داد.   
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان: علی معماری گفت: با استناد به تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان امیدیه مؤظف است در طول سال و از طریق پایش‌های ادواری واحدهای صنعتی بر اساس دستورالعمل تهیه فهرست صنایع آلاینده، فهرست صنایع آلاینده شهرستان خود را به صورت سالانه اعلام کند. 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست امیدیه درباره شیوه پایش صنایع شهرستان امیدیه افزود: کارشناسان این اداره با شروع هر فصل، ابتدا لیست صنایع مورد بررسی شهرستان و برنامه بازدیدها را تعیین و سپس به پایش آن واحدهای صنعتی می‌پردازند. در مورد واحدهایی که دارای خوداظهاری هستند نیز سعی شده پایش‌ها همزمان با برنامه آزمایشگاه‌های معتمد صورت گیرد.   
معماری در ادامه اظهار داشت: در این دوره از پایش تعداد ۱۲ واحد سنگ‌شکن و کارخانه آسفالت، یک واحد کشتارگاه دام و مجموعه واحدهای شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در حوزه شهرستان امیدیه پایش شدند و نوع آلودگی آن واحدها بر مبنای ضوابط و استانداردهای زیست محیطی، تعیین و مدارک و مستندات از جمله اخطاریه، تصاویر آلودگی و نتایج آنالیز آزمایشگاهی تهیه و به اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان جهت احراز آلودگی و قرارگیری در فهرست صنایع آلاینده، ارسال شد.
معماری در انتها افزود: در حال حاضر، وجود دو واحد صنعتی در فهرست صنایع آلاینده فصل تابستان شهرستان امیدیه محرز شده و این خود هشداری به سایر واحدهای صنعتی به منظور رفع و کنترل آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از عملکرد آن واحدها است.