راهکارهای ساماندهی مکان دفن فعلی پسماندهای عادی شهر جایزان شناسایی شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان امیدیه از همکاری بین دستگاه‌های شهرداری ، بهداشت شهر جایزان و محیط زیست شهرستان امیدیه در راستای ارائه راهکارهایی جهت ساماندهای مکان دفن فعلی پسماندهای شهر جایزان و کاهش اثرات مخرب زیست محیطی در آن محل خبر داد.  
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان- علی معماری ضمن اشاره به لزوم انسجام بخشی به مشکلات ناشی از عدم مدیریت صحیح جایگاه دفن پسماند شهر جایزان، به موضوع آثار زیانبار پسماندها و ضرورت مدیریت بهینه آن‌ها از لحاظ توجه به ضوابط زیست محیطی محل‌های دفع پسماندهای عادی اشاره نمود. 
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان امیدیه در حاشیه بازدید مشترکی که با حضور نمایندگان واحدهای دست اندرکار مدیریت و ساماندهی مکان دفن پسماندهای شهری از محل دفن پسماند شهر جایزان انجام شد، افزود: تلاش ما این است که مدیریت اجرایی ساماندهی پسماندها با سیاست‌های کلی سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه کاهش محل‌های دفن پسماند با استفاده از محل‌های دفن مشترک آشنا شده و استراتژی کاهش، استفاده دوباره، بازیافت و استخراج انرژی را دنبال کنند تا در سیستم مدیریت پسماند به دستاورد بزرگی برسند.
معماری در پایان از  فرخ شیرعلی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهبهان که جهت مشاوره و ارائه مطالب تخصصی در این بازدید حضور داشت، قدردانی و تشکر کرد.